PLAY BALL
BASEBALL & SOFTBALL

PLAY BALL jest pilotażowym projektem Klubu Sportowego Baseball Wrocław, który otrzymał na ten cel wsparcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Ideą projektu jest przybliżenie uczniom dolnośląskich szkół podstawowych uproszczonych zasad gry w baseball & softball a także zapoznanie z podstawowymi umiejętnościami, które są wykorzystywane podczas gry.

Naszym celem jest rozwijanie umiejętności sportowych, a nie żmudne powtarzanie ćwiczeń.
Poprzez zabawę dzieci uczą się m.in. rzucania, łapania, odbijania, precyzji oraz pracy zespołowej.

1. SZKOŁY PODSTAWOWE

Mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w projekcie do 15 maja 2017 r. na adres: kontakt@play-ball.pl.

Do projektu wybierzemy 5-6 szkół

Każda z wybranych szkół otrzyma na własność zestaw sprzętu, który będzie do dyspozycji szkoły także po zakończeniu projektu!

Po stronie szkoły jest:

2. SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI WF / TRENERÓW

W ramach projektu zostanie przeprowadzone jednodniowe szkolenie dla osób, które będą prowadzić zajęcia z dziećmi.

Do udziału w szkoleniu mogą zgłaszać się wszyscy nauczyciele WF dolnośląskich szkół podstawowych, bez względu na to czy szkoła z którą współpracuje została przyjęta do projektu.
W szkoleniu mogą wziąć także udział trenerzy, którzy współpracują ze szkołami podstawowymi i są zainteresowani prowadzeniem zajęć w ramach projektu.

3. PROWADZENIE ZAJĘĆ

Zajęcia mogą być prowadzone na lekcjach wychowania fizycznego, a także poza godzinami lekcyjnymi.
Termin realizacji zajęć, to 16.05 – 30.06.2017 r. oraz 04.09 – 17.11.2017 r.

W ramach projektu należy przeprowadzić minimum 60 godzin zajęć, którymi będzie objętych przynajmniej 40 uczniów;

4. TURNIEJ DLA SZKÓŁ

Elementem kończącym projekt będzie turniej dla szkół zakwalifikowanych do projektu.

Będzie to doskonała okazja, żeby uczestnicy mogli wykorzystać poznane wcześniej umiejętności, a trenerzy dokonali ewaluacji swojej pracy.

DODATKOWE WSPARCIE:

PLATFORMA PLAY-BALL.PL

W połowie maja zostanie uruchomiona platforma, która będzie nie tylko informowała o projekcie, ale będzie także miejscem gdzie dzieci poznają bliżej uproszczone zasady gry w baseball & softball.

PLAYBALL.PL, to także miejsce dla nauczycieli wf i trenerów!
Na stronie będą umieszczane filmy w jaki sposób prowadzić gry, zabawy oraz ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu baseballowego i nie tylko.

WSPARCIE TRENERÓW

W ramach projektu przewidzieliśmy wsparcie dla osób prowadzących zajęcia. Nasi trenerzy służą pomocą merytoryczną. Trenerzy mogą także przyjechać do szkoły, żeby poprowadzić wspólnie zajęcia.

ULOTKI Z ZASADAMI GRY

Do dyspozycji szkół i nauczycieli wf / trenerów będą ulotki z uproszczonymi zasadami gry w baseball & softball, które mogą zostać rozdane wszystkim uczestnikom zajęć.