PLAY BALL
BASEBALL & SOFTBALL


PLAY BALL jest pilotażowym projektem Klubu Sportowego Baseball Wrocław, który otrzymał na ten cel wsparcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Ideą projektu jest przybliżenie uczniom dolnośląskich szkół podstawowych uproszczonych zasad gry w baseball & softball a także zapoznanie z podstawowymi umiejętnościami, które są wykorzystywane podczas gry.
Naszym celem jest rozwijanie umiejętności sportowych, a nie żmudne powtarzanie ćwiczeń.
Poprzez zabawę dzieci uczą się m.in. rzucania, łapania, odbijania, precyzji oraz pracy zespołowej.

  

 

 

1. SZKOŁY PODSTAWOWE

Mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w projekcie na adres: kontakt@play-ball.pl.

Do projektu mogą zgłaszać się jedynie szkoły z województwa dolnośląskiego.

Każda z wybranych szkół otrzyma na własność zestaw sprzętu, który będzie do dyspozycji szkoły także po zakończeniu projektu!

Po stronie szkoły jest:

- wyznaczenie osoby, która będzie koordynatorem projektu w szkole;
- wyznaczenia osoby/osób, które wezmą udział w jednodniowym szkoleniu jak prowadzić zajęcia;
- przeprowadzenie zajęć w wyznaczonej ilości;
- ewentualne udostępnienie sali/boiska na zajęcia poza godzinami lekcyjnymi;
- wzięcie udziału w turnieju kończącym projekt.

 

2. SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI WF / TRENERÓW

W ramach projektu zostanie przeprowadzone jednodniowe szkolenie dla osób, które będą prowadzić zajęcia z dziećmi.

Do udziału w szkoleniu mogą zgłaszać się wszyscy nauczyciele WF dolnośląskich szkół podstawowych, bez względu na to czy szkoła z którą współpracuje została przyjęta do projektu.

W szkoleniu mogą wziąć także udział trenerzy, którzy współpracują ze szkołami podstawowymi i są zainteresowani prowadzeniem zajęć w ramach projektu.

 

3. PROWADZENIE ZAJĘĆ

Zajęcia mogą być prowadzone na lekcjach wychowania fizycznego, a także poza godzinami lekcyjnymi.

 

4. TURNIEJ DLA SZKÓŁ

Elementem kończącym projekt będzie turniej dla szkół zakwalifikowanych do projektu.

Będzie to doskonała okazja, żeby uczestnicy mogli wykorzystać poznane wcześniej umiejętności, a trenerzy dokonali ewaluacji swojej pracy.

 

   

DODATKOWE WSPARCIE:

 

PLATFORMA PLAY-BALL.PL

W połowie maja zostanie uruchomiona platforma, która będzie nie tylko informowała o projekcie, ale będzie także miejscem gdzie dzieci poznają bliżej uproszczone zasady gry w baseball & softball.

PLAYBALL.PL, to także miejsce dla nauczycieli wf i trenerów!

Na stronie będą umieszczane filmy w jaki sposób prowadzić gry, zabawy oraz ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu baseballowego i nie tylko.

 

WSPARCIE TRENERÓW

W ramach projektu przewidzieliśmy wsparcie dla osób prowadzących zajęcia. Nasi trenerzy służą pomocą merytoryczną. Trenerzy mogą także przyjechać do szkoły, żeby poprowadzić wspólnie zajęcia.

 

ULOTKI Z ZASADAMI GRY

Do dyspozycji szkół i nauczycieli wf / trenerów będą ulotki z uproszczonymi zasadami gry w baseball & softball, które mogą zostać rozdane wszystkim uczestnikom zajęć.

 

 

Icons made by Roundicons from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Jak to działało w 2017 - broszura [685 kB] file_download
Icons made by Roundicons from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Jak to działa w 2018 - broszura [674 kB] file_download